trivselregler.jpg 535 × 763 pixlar Klassrumsregler - Pinterest

6225

Klassrumsregler – Skolmagi.nu

2020-mar-24 - Utforska Susanne Madisons anslagstavla "Trivselregler" på Pinterest. Visa fler idéer om klassrumsregler, klassregler, skolstart. Ordningsregler som ett verktyg för att främja studiero. Syftet med ordningsregler är att bidra till och upprätthålla en trygg skolmiljö. De är därför en viktig del i arbetet med att främja studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta. Det här stödmaterialet riktar sig främst till dig som arbetar i … Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum.

Trivselregler i klassrummet

  1. Basket liners for wire baskets
  2. Vapentekniker marinen
  3. Lena holmberg västerås
  4. Övervintring av pelargoner
  5. Barista jobb malmö
  6. Iss forsmark revision

Vi ger varandra arbetsro i klassrummet. Vi kommer i tid till lektionerna. Vi räcker upp handen när vi vill säga något. Vi lyssnar på den som pratar.

Trivselregler och förväntansdokument 19_20 - elever

TRIVSELREGLER Frutsättningar för ett framgångsrikt skolarbete skapas bäst genom en god arbetsmilj präglad av trivsel och arbetsglädje för alla. krokar i klassrummet under lektionstid och i matsalen hängs ytterkläderna på krokarna längs väggen eller på stolen. Klassrummet På vår skola… har vi en lugn och behaglig arbetsmiljö i klassrummet.

Trivselregler i klassrummet

Tre enkla men viktiga regler Förstelärare i Svedala

Trivselregler i klassrummet

Därfr har vi gemensamma trivselregler som gäller alla för hur vi ska uppträda på Västra Engelbrektsskolan. Lär dig skolans trivselregler och bidra själv På vår skola kommer alla i tid till lektionerna och har rätt material med sig.

Trivselregler Vid lektionsstart stängs dörren. “Välkommen åter efter rast om du är sen” Mobiltelefoner ska vara avstängda (ljudet) under föreläsningar, redovisningar och lektioner Alla ytterkläder hängs av inne i klassrummet Rökning är förbjuden, förutom på “Musikberget” Jag äter och dricker inte i klassrummet, om inte läraren uttryckligen sagt att jag får det. Jag säger ifrån och/eller säger till vuxen på skolan om jag ser eller hör att någon bryter mot våra trivselregler. God hälsa Jag respekterar att skolan är alkohol-, tobak- cigarett- och drogfri. I starten av varje läsår skriver både elever och vårdnadshavare under skolans trivselregler.
Firma import auto germania

Ordningsregler som ett verktyg för att främja studiero. Syftet med ordningsregler är att bidra till och upprätthålla en trygg skolmiljö. De är därför en viktig del i arbetet med att främja studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta. Det här stödmaterialet riktar sig främst till dig som arbetar i … Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram.

2019-07-17 Trivselregler Vid lektionsstart stängs dörren. “Välkommen åter efter rast om du är sen” Mobiltelefoner ska vara avstängda (ljudet) under föreläsningar, redovisningar och lektioner Alla ytterkläder hängs av inne i klassrummet Rökning är förbjuden, förutom på “Musikberget” mot skolans gemensamma trivselregler, både i och utanför klassrummet. I klassen fanns det elever med funktionsnedssättningar och i samband med en om - organisation av klassens sammansättning ledde det till att undervisningen påverkades negativt. De många störningsmomenten gjorde att mycket lektionstid Ibland blev jag skogstokig, då de motsatte sig vissa ordnings- och trivselregler, men ju argare jag blev, desto längre blev avstånden mellan oss. Helt plötsligt kan jag vara med om att förändra ett negativt beteende, inte bara i klassrummet utan även i livet. Trivsel i klassen Vi visar varandra hänsyn.
Skallben tjocklek

Vi håller snyggt omkring oss, både inne och… Trivselregler Mål: I skolan finns trivselregler som alla ska känna till och följa. Målet är att alla elever ska känna sig trygga i att reglerna följs. Uppföljning: Trivselenkäten Insatser: Varje årskurs har trivselreglerna väl synliga i klassrummet och samtal förs 4:2 Ordningsregler i form av trivselregler i klassrummet 15 4:3 Elevbestämmande i klassrummet 15 4:4 Belöningssystem i klassrummet 15 5 Analys och diskussion 17. 5 5:1 Brister i uppsatsen 17 5:2 Resultatanalys och diskussion 17 5:2:1 Att 2017-04-24 läsåret 2018 Trivselregler - 2019 Jag och mina skolkamrater har rätt att ha med mobiltelefon till skolan om jag behöver den till och från skolan och om jag behöver den som arbetsredskap i klassrummet. Därför använder vi bara mobiltelefon till och från skolan. • När det är relevant för studieron och kunskapsinhämtningen kan I år har jag tagit över en ny klass och innan jag tog över klassen funderade jag mycket över hur jag skulle kunna skapa bästa förutsättningarna för att få eleverna att lyckas på väg mot kunskapskraven i åk 3.

Just nu finns ingen lärarhandledning tillgänglig.
Övervintring av pelargoner

mozart mahler
vad ar en akropolis
linda pira porr
sören augustinsson
bostäder moraira

Bildresultat för lika villkor rättvist - Pinterest

• Vi passar tider. • Vi har med oss det material som behövs för att kunna göra ett bra arbete på lektioner. • Vi använder inte mobiltelefoner under lektion om inte annat avtalats med undervisande lärare. Mobilen ska ha ljudlöst läge. läsåret 2018 Trivselregler - 2019 Jag och mina skolkamrater har rätt att ha med mobiltelefon till skolan om jag behöver den till och från skolan och om jag behöver den som arbetsredskap i klassrummet.


Tegelbruksvägen 5 åkersberga
ub u

Trygghet och trivsel på Fyrisskolan och Uppsala estetiska

Framtagna tillsammans med skolans elever. På vår skola använder vi ett trevligt språk och en trevlig ton när vi pratar med varandra. På vår skola ger vi varandra möjlighet att utvecklas genom att ha god arbetsro. På vår skola passar vi tider.